Referenser

Följ mig:

Andras erfarenhet och reflektion kring coachning

från LB KnowHow och Linda Björklund

 

"Innan jag blev coachad av Linda skulle jag inte ha trott på någon som sa att man kunde få bättre resultat i sitt företagande genom samtal med en coach. Men jag har fått en helt annan inställning både till mig själv och till coachning som metod. Jag tror mer på mig själv, känner mig både modigare och mer professionell än innan och jag har mer jobb nu! Linda är väldigt proffsig men samtidigt jordnära och jag kände mig helt trygg med henne."

M. Westman


"Tack Linda! För effektiv coachning där före- tagets plan och vision blev satt på pränt. Det gjorde företagandet ändå roligare."

E. Melin, Fru Melin - skapar hemtrivsel


"Coachningen gav mitt företag en stor skjuts framåt. Jag fick koll på alla mina små och stora mål, konkret med händelser och till och med datum och årtal. Mitt självförtroende som företagare växte enormt av coachningen och jag fick full koll på vad jag måste göra för att nå ännu högre. Lindas coachning har gett mig mer lustfylld energi och till och med haft en positiv inverkan på mitt äktenskap fast det var före- tagscoachning jag fick. Rekommenderas varmt!"

M. Mattison


"Samarbetet med Linda på LBKnowHow hjälper mig att utvecklas på det personliga och professionella planet. Det klargör mina fråge- ställningar och vässar mina lösningar. Jag tar mig framåt; ibland kraftigt utmanad av Linda. Det är min starka rekommendation att anlita LBKnowHow för personalutveckling, ledarut- veckling och företagande."

Malin Lindbom, Motivation Co


FÖRETAGSCOACHNING PÅ DISTANS

"I vårt företag var det en höjdpunkt i veckan när det var dags för coachning. Vi fick coach- ning på distans via telefon, e-post och power- pointpresentation med information och uppgif- ter vi skulle lösa. Coachningen gav oss en ännu mer positiv stämning på företaget, mer fokus och glädje. Dessutom blev vi alla eniga kring de mål och delmål vi satte upp under coachningen. Vi är verkligen imponerade av den professionalitet Linda visade och den coachning på distans som vi fick av LB KnowHow."

Keyla Design AB


PRIVAT COACHNING

"Det bästa med coachningen är alla de verktyg jag fått med mig och

som jag kan använda när jag behöver dem som mest!"


"Linda är en kompetent coach som hjälpt mig att fokusera och

se saker ur en annan synvinkel."


"Linda har fått mig mer harmonisk och klarsynt. Jag har blivit bättre på att

berömma mig själv och kunna se beundransvärda saker hos andra."